22 dec 2015 | e-machine 3.0 – e-machine / SaaS Update

e-machine 3.0: onze grootste update ooit! De feedback die wij in de loop der jaren van onze klanten ontvangen, proberen wij altijd zo snel mogelijk te verwerken in ons systeem. Sommige verbeteringen en toevoegingen vereisten echter dat wij ons systeem volledig op de schop gooiden. En dat hebben wij gedaan.

Wij hebben direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt om verschillende volledig nieuwe functionaliteiten aan e-machine toe te voegen, die je direct kunt inzetten om jouw website te verbeteren. Onderstaand zie je alle ‘front-end’ toevoegingen; features die voor je te gebruiken zijn. Naast deze features hebben we aan de ‘back-end’ verschillende wijzigingen aangebracht, die de performance van e-machine en jouw site nog beter zullen maken.

Gebruikersvriendelijkere, vernieuwde lay-out

Om het voor je gemakkelijker te maken om jouw content, orders en overige data te beheren, hebben wij een standaard ingevoerd. Elk menu-item (module) bevat dezelfde stappen die je moet doorlopen om het item zo optimaal mogelijk neer te zetten. Deze stappen zijn doorgaans: Categorieën, content, media en SEO. Eenduidig en gemakkelijk te gebruiken.

Centraal facets inregelen voor betere filters

De filteropties op jouw website worden herleid uit de zogenaamde ‘facets’; kenmerken van jouw product- of nieuwsitems. Voorheen kon je deze op productniveau instellen. Dit zorgde ervoor dat ‘Paars’ en ‘paars’ als aparte kenmerken beschouwd werden, waardoor op beide ‘facets’ gefilterd kon worden. Dit is verre van optimaal.

Nu hebben we een categoriemodule in het leven geroepen, waarmee je op één plaats jouw facetcategorieën en de onderliggende opties instelt. Op itemniveau kun je deze opties vervolgens selecteren, zodat deze te allen tijde rechtlijnig zijn.

Live chat support, FAQ en ticketsysteem in e-machine

Wij willen e-machine voor je gemakkelijk maken. Wanneer je vragen hebt, kun je nu eerst zelf de meest gestelde vragen bekijken en wanneer je daar geen antwoord vindt, heb je de mogelijkheid om via Live Chat direct te chatten met onze medewerkers. Zo wordt het voor je gemakkelijker en laagdrempeliger om jouw vraag te stellen en kun je snel weer verder met jouw werkzaamheden.

e-machine User Management - Beheer jouw e-machine gebruikers en hun bevoegdheden

Verschillende medewerkers maken gebruik van verschillende functionaliteiten in e-machine. Met name voor de grotere organisaties kan het van groot belang zijn dat sommige medewerkers niet bij bepaalde functionaliteiten kunnen komen. Met onze nieuwe User Management functionaliteit, kun je zogenaamde ‘rollen’ aanmaken, die alleen hun eigen bevoegdheden hebben. Vervolgens kun je een rol aan een medewerker toekennen, zodat hij of zij uitsluitend de door jou bepaalde functionaliteiten kan gebruiken.

Paginabeheer volledig vernieuwd

In het kader van helderheid en duidelijkheid, hebben we onze weergaven en stappen in e-machine zo eenduidig mogelijk gemaakt. De overzichtspagina’s zijn allen grotendeels gelijk, evenals de wijze waarop je nieuwe items kunt aanmaken. Door de stappen ‘categorie’, ‘content’, ‘media’ en ‘SEO’ te doorlopen, kun je gemakkelijk een item volledig correct aanmaken, zonder dat je daarbij andere modules hoeft te gebruiken.

Logsysteem - Wijzigingen in jouw e-machine eenvoudig achterhalen

Zijn er drastische wijzigingen in e-machine doorgevoerd met grote gevolgen? Zijn er wijzigingen doorgevoerd waarvan je de oorsprong niet weet? Gelukkig worden in e-machine 3.0 alle wijzigingen binnen jouw website bijgehouden in het logsysteem. Zo kun je gemakkelijk herleiden wie welke wijzigingen doorgevoerd heeft.

Media Manager - Eenvoudig afbeeldingen en video’s beheren

Het is nu nog gemakkelijker geworden om afbeeldingen en video’s te beheren. Deze worden automatisch toegevoegd aan de mediabibliotheek, die op elk contentscherm ingeladen wordt. Zo kun je eenvoudig jouw in het verleden gebruikte media vinden en toevoegen aan jouw content.

Reactiemanagement - Beheer de reacties op jouw nieuws- en blogberichten

Interactie met jouw doelgroep is vitaal. Wanneer jouw websitebezoekers reacties kunnen achterlaten bij nieuws- of blogberichten, is het belangrijk dat je tijdig reageert of, indien absoluut noodzakelijk, het bewuste bericht verwijderd. Met onze reactiemanagement-oplossing kun je alle reacties op jouw content beheren.

Affiliate Marketing - Feeds aanvragen en feed-URL’s managen

We hebben in ons systeem de mogelijkheid toegevoegd om feeds aan te vragen voor een hoeveelheid affiliate marketing kanalen. Of je nu een feed nodig heeft voor Beslist, Daisycon of Google Shopping; met een druk op de knop kun je deze bij ons opvragen. Tevens vind je in deze module een handig overzicht met alle URL’s van jouw feeds.

[English]

e-machine 3.0: our largest update ever! The feedback we receive from our cliënts is always adressed and implemented in our system as soon as possible. Some improvements and enhancements needed larger, more ground-breaking updates to our structure, which is exactly what we did in our e-machine 3.0 Update.

While we we're at it, we have used the possibility to add completely new functionalities to e-machine, which can be used right now to improve your website. Below, you can find all our 'front-end' enhancements and improvements; features that you can use. Also, we have made loads of 'back-end' enhancements and improvements, which influence the performance of e-machine and your website.

Renewed, more user-friendly design and structure

We have added new 'standards' which will make it as easy as possible for you to manage your content, orders and data. Every module is composed out of the same steps, which will need to be adressed in order to optimize an item. Usually, these modules consist of the following steps: categories, content, media and SEO. Simple, clear and easy to use.

Centralized facet management for better filter and sorting options and functionality

Filteroptions on your site are derived from 'facets': features of your product- or newsitems. In the past, you where able to set these facets at productlevel, which could cause the same features to be treated as seperate items. For instance, 'purple' and 'Purple' would be seen as different features and, therefore, would both be used as a filteroption. Suboptimal.

Now, we have added a 'categorymodule'. In this module you can manage all your facetcategories and underlying features. At the product- or newsitem-level, the preselected features are available in a dropdown menu. This way, there won't be differences between facets that are meant to be used to describe the same features.

Live chat support, FAQ and support ticketsystem in e-machine

We want e-machine to be as easy to use as possible. Therefore, we have improved the information flow in e-machine. Firstly, you can look up your question or problem within the new FAQ-section in e-machine. Can't find the solution you where looking for? No problem: it is now possible to start live chatting with customer service.

e-machine User Management - Manage all your e-machine users and their roles in one place

Different users make use of different e-machine functionalities. For larger organisations it can be very useful and necessary to restrict access to some parts of e-machine. With our new User Management functionality, you can create different 'roles' with their own restrictions. Next, you can assign a role to a e-machine user, to ensure he or she only has access to the parts of e-machine that he or she needs to use.

Page Management Renewed

The user interface and steps you take in order to create and edit pages and items have been restructured and simplified. The overview pages and new item-pages largely work the way they have worked before. By following the steps 'category', 'content', 'media' and 'SEO', you can easily create a completely optimized item, without the need of using other modules.

System logging - All changes in your e-machine are documented

Did something change in your e-machine with large consequences? You don't know who made these changes and why? Luckily, in e-machine 3.0 all changes will be logged within our log system, which can be accessed by the e-machine administrator of your organisation.

Media Manager - Managing images and video's without a hassle

The way you can manage your video's and images has changed. Now, all media items are added to the media library automatically. This library will be loaded into every contentsection. This way, you can access all your media items exactly where you want to use them: at the section where you need to add them!

Visitor Comments Management - Manage comments on your blog and newsitems from inside e-machine

Interaction is essential for online success. When you're site visitors are able to comment on news- and blogitems it is advised to respons as quick as possible and, when absolutely necessary, remove the comment. Within the visitor comments management section in e-machine you can react, delete or edit comments.

Affiliate Marketing - Request XML-feeds and manage feed URL's

You are now able to request feeds for a number of affiliate channels. When you need a feed for Beslist, Daisycon, Google Shopping or any other of the selected channels, just press the button and a signal will be send to us. Furthermore, you will find the URL's of your live feeds within this e-machine section.

Our system will never be done. Do you have any functionalities you want? Feel free to send them to info@e-machine.nl

DEEL DIT BERICHT VIA
usp1
Uitgebreid systeem
usp2
Drag and Drop
usp3
Eenvoudig
usp4
Betaal voor wat je gebruikt