Om Search Engine Optimization (SEO) op jouw website zo goed mogelijk in te stellen, vind je in verschillende modules binnen de software van e-machine SEO terug. Zo kun je per pagina tekst en instellingen optimaliseren. Maar SEO is ook terug te vinden als aparte module onder Marketing. In deze SEO module kun je globale instellingen voor jouw website of webshop creëren. Lekker makkelijk! Je definieert dus hoe de paginatitels en meta descriptions van verschillende 'typen' pagina's opgebouwd worden. Op deze pagina vertellen wij jou graag hoe je de SEO module voor globale instellingen in e-machine gebruikt.

SEO: Kies een paginatype

De beschikbare paginatypen die je kunt aanpassen, vind je in de dropdown. Kies het paginatype dat je wilt gaan aanpassen:

  • Home pagina
  • Categoriepagina’s
  • Subcategoriepagina’s
  • Merkpagina’s
  • Nieuwspagina’s
  • Blogpagina’s
  • Checkout pagina’s
  • Statische pagina’s
  • FAQ pagina’s

Stel je hebt een merkpagina gestandaardiseerd. De SEO-module bekijkt straks dan of een pagina een merkpagina is en wanneer dat het geval is, wordt de SEO-standaard gebruikt die je nu zelf gaat instellen.

SEO: Maak een standaard paginatitel

Nu je een paginatype hebt gekozen waarvan je de SEO wilt standaardiseren, kun je een standaard paginatitel bedenken. Deze paginatitel wordt de standaard voor alle pagina’s die vallen onder het paginatype dat je hebt gekozen.

Voorbeelden

Merkpagina:Zoek jouw favoriete [Merknaam] product

Blogpagina:Je leest nu [Blogtitel]

Nieuwspagina: Actueel [Type bericht]

Op de plek van de [..] sleep je een passend groene button die je onder het tekstveld vindt. Hanteer een maximum totaallengte van 55 karakters (incl. spaties). E-machine vult per pagina dan de juiste tekst voor jou in.

SEO: Maak een standaard meta description

Het maken van een standaard meta description werkt op dezelfde manier als het maken van een standaard paginatitel. Je creëert een standaard tekst met behulp van de dynamische groene blokken die je in je scherm ziet. E-machine vult dan automatisch de correct informatie in de zin toe.

Sitemap? Redirects?